Partnerzy
Arletta Urbaś–Stryjska
Doradca podatkowy
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11271) oraz absolwentka studiów Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji Rachunkowość i Auditing oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki ukończeniu Filologii Germańskiej, zwieńczonej nie tylko tytułem naukowym, ale także wydanym przez Instytut Goethego certyfikatem KDS, biegle włada niemieckim. W pracy doradcy podatkowego wykorzystuje również wieloletnie doświadczenia na najwyższych stanowiskach kierowniczych, m.in.: dyrektora finansowego firmy produkcyjnej oraz prezes austriackiej firmy w branży TSL.
Eugeniusz Urbaś
Biegły rewident
Licencjonowany biegły rewident (nr wpisu 4219), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przez wiele lat pracował na stanowisku dyrektora finansowego – zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Zgromadzone wówczas doświadczenia wykorzystał jako bazę wiedzy i punkt wyjścia do świadczenia doradztwa różnorodnym przedsiębiorstwom – w zakresie analizy bilansów, przychodów i rozchodów, itp.
dr Bogusław Książek
Adwokat
Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, jako aktywny akademik zgłębiający kwestie prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym oraz wykładający kwestie związane z tymi tematami aplikantom adwokackim oraz studentom w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz partner w spółce partnerskiej adwokatów KPG Keller, Książek, Grodzińska. Autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek, prawa umów gospodarczych i prawa nieruchomości.
Karolina Grodzińska
Adwokat
Adwokat, która swą karierę zawodową związała z korporacyjną obsługą spółek. Specjalizuje się szczególnie w prawie umów gospodarczych, prawie pracy oraz prawie rolnym. Członkini Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz partner w spółce partnerskiej adwokatów KPG Keller, Książek, Grodzińska.
^