Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

usługi księgowe Wrocław, doradztwo podatkowe dolnośląskie

Księgowość dolnośląskie to nasza pasja. Od lat oferujemy profesjonalne usługi księgowe dolnośląskie

KPG & Stryjska Spółka Doradztwa Podatkowego świadczy kompleksowe usługi prowadzenia księgowości, obejmujące swym zakresem m.in.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie rejestrów VAT;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami polskimi;
  • sporządzanie miesięcznych raportów (bilans oraz rachunek zysków i strat) w języku polskim, niemieckim i angielskim;
  • sporządzanie innych raportów, analiz finansowych na wewnętrzne potrzeby Klienta;
  • obliczenie miesięcznych i kwartalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT;
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych;
  • sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP i innych;
  • przygotowanie w porozumieniu z Klientem polityki rachunkowości.