Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

usługi księgowe dolnośląskie, usługi księgowe Wrocław

Godny zaufania doradca podatkowy wrocław.

ekspertyzy podatkowe

stała bądź doraźna obsługa udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce;


audyt podatkowy

badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich, bądź wybranych podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego; przedstawienie zaleceń co do właściwego sposobu rozliczeń mającego na celu eliminację potencjalnych uchybień oraz optymalizację podatkową;


prowadzenie postępowań podatkowych

pomoc oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej, w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi;


sporządzanie dokumentacji dla potrzeb cen transferowych

oraz doradztwo i audyt w zakresie cen transferowych, wskazywanie możliwości optymalizacji transakcji z podmiotami powiązanymi;


analizy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

dla podmiotów polskich realizujących obroty z zagranicą lub prowadzących działalność za granicą oraz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce; ustalanie rezydencji podatkowej; rozliczenia osób fizycznych; finansowanie z zagranicy; analizy dotyczące opodatkowania zakładów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych;


pomoc w postępowaniach w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe


doradztwo przy przekształceniach podmiotów gospodarczych

podziały, połączenia, opiniowanie od strony podatkowej całego spektrum działań prawnych poprzedzających przekształcenia oraz skutków przekształceń; przed przystąpieniem do połączeń podmiotów nasza firma proponuje również podatkowe badanie due diligence;


pomoc we wszelkiego rodzaju kontaktach z administracją podatkową

w szczególności w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych;


rejestracja dla celów VAT

oraz prowadzenie wymaganych rejestrów dla potrzeb VAT, sporządzanie deklaracji VAT, doradztwo przy zwrocie polskiego VAT oraz VAT zagranicznego na podstawie VIII i XIII Dyrektywy UE;


kompleksowe doradztwo związane z rozliczeniami pracowniczymi

pomoc w wyborze optymalnej podatkowo formy zatrudnienia kadry kierowniczej; doradztwo w zakresie rozliczeń ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (także w ramach regulacji unijnych); rozliczenia bonusów i innych wypłat związanych ze świadczeniem pracy, doradztwo związane z pracownikami oddelegowanymi, itp.;


opracowywanie procedur dotyczących rozliczeń podatkowych;


zarządzanie ryzykiem podatkowym

stały nadzór nad działalnością (mającą wpływ w zakresie uiszczanych podatków) Klienta tak, aby właściwie ukształtować podejmowane przez niego działania w ramach aktualnie obowiązującego prawa podatkowego.

Wiemy jak ważne i frapujące jest prowadzenie księgowości w każdej firmie, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom świadczymy kompleksowe usługi księgowe Wrocław oraz doradztwo podatkowe dolnośląskie. Z powodzeniem świadczymy również usługi kadrowo – płacowe w skład, których wchodzą między innymi: sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, prowadzenie teczek pracowników i inne. Biuro rachunkowe dolnośląskie zatrudnia najlepszych specjalistów. Nasi doradcy podatkowi i księgowi to osoby rzetelne i sumienne, posiadające kilku letnie doświadczenie i gruntowną wiedzę. Podejmujemy się trudnych i skomplikowanych spraw, zawsze dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania.